dialog essay example
MESSAGE

Make with love
all what we do.

Our team takes over everything, good how to speech topics from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions.

Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design. So we wait to hear your wishes.

TESTIMONIALS

They love us.

Excellent service and bring out many many amazing concept and ideas to help us have a wonderful house.

Tam Nguyen - Australia

Làm việc với người trẻ thường có nhiều ý tưởng nhưng rủi ro cũng rất cao. Nhưng Districtidea thì hoàn toàn ngược lại. Các bạn có sự năng động, tính chủ động cũng như khả năng xử lý tình huống rất tốt.

Do Hoang Long - Nhatrang . Vietnam

Cách trình bày phương án của các bạn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ phong cách của các bạn là riêng biệt, không giống các công ty kiến trúc khác

Anna Nguyen - Phuquoc . Vietnam

Ấn tượng thì tôi chưa cảm nhận được nhiều. Có lẽ vì công trình của tôi quá bé. Nhưng các bạn rất nhiệt tình và vui tính. Tôi cảm thấy thoải mái khi trao đổi các ý kiến.

Thanh Hien - Danang . Vietnam

TEAM

Experts ready to serve.

Architect

Duong Ho Trung

Architect / Graphic Designer

Nguyen Thanh Viet

Architect

Ngo Huu Vinh

Architect

Tran Xuan Duc

Engineer

Tran Manh Anh

Architect

Nguyen Xuan Anh

Architectural Technician

Van Thanh Hung

Handler

Truong Thi Tu Trinh

Architecture

Nguyen Duy Quang

Architect

Mai Quoc Cuong

Interior Designer

Phan Le Khanh Ha

M & E Engineer

Tran Ba Dung

M & E Engineer

Dao Ngoc Khanh Ly

Architect

Nguyen Van Hoan

Interior Designer

Nguyen Do Quynh Vy

Interior Designer

Luu Tran Anh Vu

Engineer

Luong Bao Hoang

Architectural Technician

Nguyen Duy Dai

Structural Engineers

Tran Van Toan

Engineer

Tang Van Hoa

Engineer

Le Huu Luc